• +420 736 604 027

  • info@drave-technology.cz

To Vy už tady nebudete, až se sloupek zničí :).

Základní sloupek se skládá ze silnostěnné ocelové trubky, patky ze speciální litiny a elastomeru. V případě nárazu do sloupku se sloupek díky elastomeru vyhne do strany, elastomer umožní sloupku vrácení zpět do původní vertikální polohy a patka svého tvaru sloupek podrží tak, že se nepoškodí ani sloupek ani ona samotná a při tom se nevytrhne z podlahy a tudíž není nutná ani oprava podlahy. Elastomer má pak schopnost pohltit energii, která vzniká při nárazu – změkčí náraz tak, že dle síly nárazu se nepoškodí (nebo jen minimálně) ani vozidlo, které do sloupku narazilo protože nenaráží do pevné překážky.

Záruka je poskytována v délce 12 měsíců, ale v případě provedení montáže naší společností je možné záruku prodloužit dle domluvy až na 24 měsíců.

Termíny se řídí dle velikosti a objemu objednávky, z pravidla to je 1 – 3 týdny od data objednání. Přesný termín je vždy stanoven v potvrzení objednávky.

Ano, naše společnost poskytuje vzorek na odzkoušení zdarma a to až na dobu jednoho měsíce.

Cena je úměrná kvalitě a životnosti a stanovuje se individuální nabídkou a to dle poptávaného množství. Slevu poskytujeme už na první kus, který může být použit jako zkušební.

Sloupek či zábradlí jsou dodávány vč. veškerého spojovacího a kotevního materiálu.

Náš bezpečnostní systém má funkci pohlcování energie vzniklé při nárazu, takže dané vozidlo není poškozené nebo jen minimálně. Nikdy jej nevytrhnete z betonu, tudíž odpadají drahé a zdlouhavé náklady na opravu.

Na montáž jednoho sloupku je potřeba cca 15 min s běžným nářadím. Do podlahy se vyvrtají díry v počtu dle příslušné patky, uloží se elastomer, na něj se postaví mezikus určený pro samotný ocelový sloupek. Nasadí se patka, ta se připevní k podlaze pomocí kotevních šroubů. Poté se nasadí samotný sloupek, upevní se do mezikusu pomocí vrutů a nasadí se na horní konec plastové víčko. Tím je celá montáž dokončena. Veškerý spojovací materiál je součástí naší dodávky. Zákazník potřebuje jen vrtačku do betonu, příslušný vrták a klíč na utáhnutí šroubů.

– Montáž si můžete provést sami, tím se zbytečně nenavyšuje cena.

– Jednoduchá reinstalace, kotevní šrouby jsou dostupné v běžných obchodech se spojovacím materiálem.

– Dlouhá životnost s minimálními náklady na údržbu.

– Praktická nezničitelnost v případě, že jsou sloupky správně navrženy.

– Variabilita systému – modulární provedení.

– Každý díl je možné zakoupit samostatně.

– Minimální poškození vozidla, které do sloupku narazí.

– 100% ochrana zajišťovaného objektu či zařízení popř. regálových systémů.

– Žádné opravy betonových ploch – nemožnost vytržení šroubů z podlahy.